Nowiny.pl
Nowiny.pl Regionalny Portal Informacyjny. Codzienny serwis newsowy z terenu Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (powiat raciborski, wodzisławski, rybnicki, jastrzębski i żorski).
JastrzebieOnline.pl
JastrzebieOnline.pl JastrzebieOnline.pl to najczęściej odwiedzany portal z Jastrzębie-Zdroju. Codziennie tysiące mieszkańców miasta dowiaduje się od nas o wydarzeniach dziejących się w Jastrzębiu.
eZory.pl
eZory.pl eZory.pl to nowy portal o Żorach stworzony z myślą o dostarczaniu najświeższych i aktualnych informacji lokalnych dla mieszkańców Żor, dotyczących wydarzeń kulturalnych, społecznych, sportowych oraz ważnych informacji miejskich.
AgroNowiny.pl
AgroNowiny.pl Regionalny portal dla rolników. Najnowsze Wiadomości dla rolników, ceny i fachowe porady. Produkcja rolna, hodowla, uprawy, aktualne cenniki rolnicze, technika rolnicza, prawo i agrobiznes.
HistoriON.pl
HistoriON.pl HistoriON to portal dla pasjonatów lokalnej historii. Odkryj fascynującą historię naszego regionu - ciekawe artykuły, wydarzenia, ikony PRL-u, kartka z kalendarza, bohaterowie lokalni, ludzie tej ziemi i biografie na nowym portalu HistoriON.pl
Praca.nowiny.pl
Praca.nowiny.pl Regionalny serwis z ogłoszeniami o pracę oraz informacjami w rynku pracy. Łączymy pracowników i pracodawców w całym regionie.
RowerON
RowerON Projekt „RowerON – wsiadaj na koło, będzie wesoło” to promocja regionu, jego walorów przyrodniczo-kulturowych, infrastruktury rowerowej oraz zachęcenie mieszkańców do aktywnego i zdrowego spędzania czasu.
InspiratON
InspiratON Projekt edukacyjno-medialny „InspiratON – Czas na Zawodowców”, który pomaga uczniom wybrać dobrą szkołę, ciekawy zawód, a potem znaleźć pracę lub założyć własną firmę.
Kupuję - smakuję
Kupuję - smakuję Projekt „Kupuję - smakuję. Wybieram polskie produkty” promujący lokalnych i regionalnych producentów żywności oraz zakupy polskich produktów.
Sport.nowiny.pl
Sport.nowiny.pl Serwis sportowy z regionu. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka, biegi. Wyniki, tabele, zapowiedzi.
Sklep.nowiny.pl
Sklep.nowiny.pl Sklep.Nowiny.pl powstał w odpowiedzi na coraz szersze potrzeby naszych czytelników i mieszkańców regionu. Zapraszamy na zakupy wyjątkowych limitowanych produktów!
Instytut Rozwoju Inspiraton
Instytut Rozwoju Inspiraton Instytut powołaliśmy do życia w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na przystępne kursy online rozwijające kompetencje zawodowe. Naszą misją jest tworzenie kursów wspierających rozwój kariery naszych kursantów.

Pomoc niepełnosprawnym w OPS Lubomia

30.01.2024 00:00 red

LUBOMIA Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubomi od 2021 r. realizuje programy rządowe finansowane ze środków funduszu solidarnościowego skierowane do osób niepełnosprawnych (dzieci jak i dorosłych mieszkańców gminy), a także do ich opiekunów. Udział w programach jest bezpłatny dla ich uczestników, nie obciąża też gminy żadnymi kosztami. Także w 2024 roku OPS prowadzi nabór do programów.

Programy w OSP Lubomia: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” (w skr. AOON) oraz „Opieka wytchnieniowa” (w skr. OW) w roku ubiegłym były w gminie Lubomia realizowane w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2023 r. – Celem pierwszego z programów „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest poprawa jakości życia osób z niepełnosprawnością (uczestników programu) poprzez zapewnienie im pomocy asystenta osobistego. Program skierowany jest do dzieci i osób dorosłych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym – informuje Irena Koczwara, kierownik OPS Lubomia.

Usługi asystenta są świadczone adekwatnie do potrzeb uczestnika i polegają na wspieraniu osoby niepełnosprawnej w czynnościach: samoobsługowych (np. w jedzeniu, kąpieli, utrzymaniu higieny osobistej), prowadzeniu gospodarstwa domowego (np. wspólnym gotowaniu, robieniu zakupów, nauce rozliczania budżetu), przemieszczaniu się poza miejsce zamieszkania, (wspólnie z asystentem), pomoc w komunikowaniu się z otoczeniem (wspólne z asystentem odwiedziny rodziny, znajomych, udział imprezach lokalnych, wyjazdy do instytucji kultury, ośrodków kultu religijnego lub innych w razie potrzeb). OPS Lubomia w 2023 r. na potrzeby programu zatrudniał 16 asystentów osobistych świadczących usługi wobec 28 podopiecznych, w tym dwójki dzieci, średnio 20– 40 godzin miesięcznie w zależności od potrzeb i sytuacji życiowej osoby niepełnosprawnej. Asystentem osobistym może zostać osoba nie będąca członkiem rodziny uczestnika, w pierwszej kolejności posiadająca kwalifikacje jako opiekun osoby starszej czy niepełnosprawnej lub wykształcenie pedagogiczne, także psychologiczne, kwalifikacje terapeuty, pielęgniarki , siostry PCK, ale także osoba posiadająca jedynie 6 miesięczne doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Asystentem może zostać także osoba nie spełniająca powyższych wymagań, jeżeli została wskazana przez uczestnika programu.

Dla niepełnosprawnych oraz opiekunów

– Programy rządowe zostały skierowane nie tylko do osób niepełnosprawnych , ale także do ich opiekunów, sprawujących codzienną opiekę nad tymi osobami. Takim programem jest wsparcie w formie opieki wytchnieniowej. Program ten przewiduje możliwość całodobowego pobytu osoby niepełnosprawnej w ośrodkach zapewniających całodobową specjalistyczną opiekę z zapewnieniem usługi personelu medycznego, fizjoterapeuty, psychologa i innych, w ilości do 14 dni dla jednej osoby.

Forma tej pomocy ma umożliwić opiekunom osoby niepełnosprawnej załatwienia w czasie pobytu ich podopiecznych w placówce – swoich spraw, w tym np.: zrealizowanie wyjazdu wypoczynkowego, do instytucji kultury, załatwienie spraw urzędowych czy zaspokojenia innych potrzeb – wyjaśnia Irena Koczwara.

W gminie Lubomia w 2023 r. opieka w tej formie była świadczona przez placówkę całodobową w Senior Residenz w Zabełkowie, w terminach uzgodnionych z opiekunami. Z tej formy pomocy skorzystało 19 opiekunów, których podopieczni zostali skierowani do powyższej placówki. Warunkiem udziału w programie jest posiadanie przez podopiecznego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz wspólne zamieszkiwanie na codzień opiekuna z osobą niepełnosprawną pod tym samym adresem.

– W związku z tym, iż corocznie znacznie wzrasta zainteresowanie mieszkańców gminy wsparciem oferowanym przez powyższe Programy, nasza gmina i OPS, na rok 2024 w składanym wniosku do Wojewody o środki finansowe na realizację tych programów wnioskowała o znaczne zwiększenie liczby opiekunek, jak i podopiecznych, mogących wziąć udział w tych programach. OPS w 2024 r. zamierza realizować opiekę wytchnieniową w jeszcze jednej formie, polegającej mianowicie na wsparciu w formie dziennej przez asystenta osobistego – nie tylko osoby niepełnosprawnej, ale także opiekuna sprawującego opiekę nad niepełnosprawnym – informują w lubomskim OPS. Usługa ta realizowana będzie w ten sposób, iż w określone dni tygodnia, w ustalonej ilości godzin asystent osobisty będzie sprawował opiekę na niepełnosprawnym, w miejsce opiekuna, w czasie, w którym opiekun będzie mógł pozałatwiać swoje sprawy.

Pomoc w 2024 roku

W 2024 r. programy będą realizowane podobnie jak w 2023 r. – w okresie od 1 marca do 31 grudnia. Gmina Lubomia została zakwalifikowana do programów na rok 2024 i jako jedna z nielicznych min powiatu otrzymała 100 proc. wnioskowanych środków. Na opiekę wytchnieniową gminy i miasta pobliskich powiatów otrzymały średnio 100 tys. zł, gmina Lubomia 244 800 zł. Na program asystenta osobistego gmina otrzymała również maksymalna kwotę wnioskowanych środków w wys. 517 140 zł. – Liczba osób niepełnosprawnych i asystentów biorących udział w programie jest zależna od wysokości przyznanych gminie środków. Przyznana nam kwota na Programy pozwoli na zatrudnienie większej ilości opiekunów osobistych i zakwalifikowanie większej liczby osób niepełnosprawnych do programów, niż w latach poprzednich. Zgłoszenia będą weryfikowane – w przypadku: asystentów osobistych pod kątem ich kwalifikacji, doświadczenia, a w przypadku osób niepełnosprawnych od ich ogólnej sytuacji rodzinnej i socjalno– zdrowotnej – zapowiada kierownik OPS, zachęcając chętnych do kontaktu pod numerami tel. (32) 4516 026, (32) 4516 104 oraz kom. 512 894 514.

 • Numer: 5 (1210)
 • Data wydania: 30.01.24
Czytaj e-gazetę

Archiwum

 • Numer: 3 (1208)
 • Data wydania: 16.01.24
 • Numer: 4 (1209)
 • Data wydania: 23.01.24
 • Numer: 5 (1210)
 • Data wydania: 30.01.24
 • Numer: 6 (1211)
 • Data wydania: 06.02.24
 • Numer: 7 (1212)
 • Data wydania: 13.02.24