środa, 28 lipca 2021

imieniny: Aidy, Innocentego, Marceli

RSS

Remont zabytkowej kapliczki zakończony. Czy ludzie znów będą się przy niej modlić?

11.05.2021 00:00 sub

W ostatnim dniu kwietnia dokonano odbioru prac remontowych XIX-wiecznej kapliczki pw. św. Jana Nepomucena w Gogołowej. Obiekt zlokalizowany przy ulicy Wiejskiej był mocno zniszczony na skutek szkód górniczych. Dlatego to kopalnia sfinansowała remont.

GOGOŁOWA, POŁOMIA Kapliczka jest wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków, stąd gmina od dawna czyniła starania o jej odnowienie. Remont został poprzedzony uzgodnieniami z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Jak wyjaśnia Urząd Gminy w Mszanie, w ramach prac wzmocnione i zaizolowane zostały fundamenty, wykonano nową opaskę wokół budynku, skuto zawilgocone tynki, całkowicie wymieniono dach, na którego pokryciu znalazła się karpiówka.

Odnowiono również gruntownie wnętrze. Do kapliczki wróciły zabytkowe figury – XIX-wieczna drewniana figura świętego Jana Nepomucena i dwie inne zabytkowe rzeźby oraz krzyż. Udało się je odrestaurować dzięki darowiźnie z Fundacji JSW przekazanej Parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Połomi.

Dawniej była kapliczka drewniana

W wydanej w 2011 r. przez Powiat wodzisławski publikacji „Przydrożne kapliczki na terenie powiatu wodzisławskiego” historyk Paweł Porwoł napisał, że kapliczka pochodzi z drugiej połowy XIX w. i stoi na miejscu pierwotnej, drewnianej, którą zbudować miał w 1772 r. z „fundacji kościoła połomskiego” miejscowy karczmarz o nazwisku Wowra. Koszt zużytych na jej budowę desek wynosił 11 guldenów reńskich, jak zapisano w księdze rachunków kościoła parafialnego w Połomi, a figurę patrona do kapliczki sprawiono za 13 guldenów reńskich (gulden reński był srebrną monetą austriacką). Z czasem zamieniono tę drewnianą kapliczkę na murowaną, do której przeniesiono figurę św. Jana Nepomucena. W 1930 r. przekazano ją za zgodą rady parafialnej do zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach, gdzie uległa prawdopodobnie zniszczeniu podczas II wojny światowej.

Kiedyś organizowano tu nabożeństwa majowe

Jako że w Gogołowej nie ma kościoła parafialnego (sołectwo należy do parafii w Połomi), to przy kapliczce odbywały się dawniej różne nabożeństwa. Zwłaszcza majowe.

– Obecnie odbywa się tu głównie msza strażacka w maju. Kiedyś po 15 maja mieszkańcy zbierali się też na nabożeństwa majowe, ale w ostatnich latach tradycja ta zamarła, ludzie stali się tacy zabiegani. Kto wie, może teraz, jak kapliczka została odnowiona, to znów ktoś zacznie te nabożeństwa organizować? Myślę, że to kwestia tego, żeby ktoś chciał to zorganizować, żeby znalazł się ktoś taki, kto te nabożeństwa poprowadzi – mówi Wioleta Szotek, sołtys Gogołowej.

Kapliczka jest zamknięta na klucz. Jak informuje Urząd Gminy w Mszanie, klucz do niej znajduje się na parafii w Połomi.(art)

 • Numer: 19 (1068)
 • Data wydania: 11.05.21
Czytaj e-gazetę

Archiwum

 • Numer: 17 (1066)
 • Data wydania: 27.04.21
 • Numer: 18 (1067)
 • Data wydania: 04.05.21
 • Numer: 19 (1068)
 • Data wydania: 11.05.21
 • Numer: 20 (1069)
 • Data wydania: 18.05.21
 • Numer: 21 (1070)
 • Data wydania: 25.05.21