Piątek, 25 czerwca 2021

imieniny: Łucji, Wilhelma, Albrechta

RSS

Ekonowiny: Program dla młodych strażaków

11.05.2021 00:00 sub

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął realizację pilotażowego Programu dofinansowania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego. Środki mają być przeznaczone na zakup i wyposażenie młodych strażaków ochotników w odzież ochronną, sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ćwiczebny.

Wnioskodawcy mogą uzyskać dofinansowanie w formie dotacji sięgające 80 proc. kosztów kwalifikacyjnych. Na program Fundusz przeznaczy łącznie 200 tys. zł.

– Od lat dofinansowujemy straż pożarną w naszym regionie, zarówno zawodowców jak i ochotników. Teraz chcemy też doposażyć młodych ochotników. Docierały do nas informacje, że brakuje środków na zakup odzieży ochronnej, sprzętu ratowniczo-gaśniczego i ćwiczebnego. I to właśnie dofinansujemy. Na razie jest to Program pilotażowy, ale jeśli zapotrzebowanie okaże się duże, będziemy go kontynuowali – wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Na zakup sprzętu ćwiczebnego, bojowego i umundurowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będzie można uzyskać do 15 tys. zł, nie więcej niż 80 proc. kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami są Gminy i Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego, które uzyskały pozytywną opinię co do zakresu rzeczowego i ilościowego powiatowych i miejskich PSP oraz posiadają Młodzieżową Drużynę Pożarniczą.

Wnioski można składać do 11 czerwca 2021 roku lub do wyczerpania alokacji środków.

(eco)


Za treści zawarte w publikacji dofinansowanej ze środków WFOŚiGW w Katowicach odpowiedzialność ponosi Redakcja

 • Numer: 19 (1068)
 • Data wydania: 11.05.21
Czytaj e-gazetę

Archiwum

 • Numer: 17 (1066)
 • Data wydania: 27.04.21
 • Numer: 18 (1067)
 • Data wydania: 04.05.21
 • Numer: 19 (1068)
 • Data wydania: 11.05.21
 • Numer: 20 (1069)
 • Data wydania: 18.05.21
 • Numer: 21 (1070)
 • Data wydania: 25.05.21